Služby

VYHOTOVENÍ CELNÍCH DOKLADŮ

 • Vystavení T1
 • Jednotný správní doklad (JSD)
 • Jednotná celní deklarace (JCD)
 • Elektronické celní prohlášení (e-Dovoz/ AIS)
 • Tranzitní doprovodný doklad (TDD) - systém NCTS (T1, T2, T2L)
 • Vývozní doprovodný doklad (VDD) – systém ECS (e-Vývoz)
 • Osvědčení o původu zboží na Hospodářské komoře ČR (Certificate of Origin)
 • Mezinárodní nákladní list CMR

CDS

ZASTUPOVÁNÍ PŘI CELNÍM ŘÍZENÍ

 • Podání žádostí pro celní řízení
 • Zjednodušené postupy celního odbavení

ZAŘAZENÍ ZBOŽÍ DO SPOLEČNÉHO CELNÍHO SAZEBNÍKU EU (TARIC)

IMPORT

 • Našim klientům poskytujeme kompletní celní odbavení dovozu
 • Vyřizujeme dovozy kusových, kamionových a kontejnerových zásilek ze zemí EU i mimo EU od volného oběhu až po složitější celní případy

EXPORT

 • Našim klientům poskytujeme kompletní celní odbavení vývozu
 • Vyřizujeme vývozy kusových, kamionových a kontejnerových zásilek mimo EU i uvnitř EU

INTRASTAT

 • Sběr a zpracování dat pro evidenci vnitrounijního systému Intrastat a také kompletní zpracování a předkládání výkazů Intrastat v elektronické podobě pro celní úřad

PORADENSTVÍ

 • Poskytujeme veškeré informace týkající se celní problematicky při exportu a importu zboží, např. aktivní zušlechťovací styk, dočasné použití, výstavy, režim tranzitu atd.
 • Poradíme, jak se zaregistrovat u celního úřadu, jak zažádat o EORI nebo jak postupovat, pokud chcete začít s dovozem či vývozem zboží mimo hranice ČR